Μεννέας Πάφιος

Κύπριος της Αρχαιότητας. Το όνομά του διασώζεται σε ωραίο επιτύμβιο επίγραμμα από τη Ρόδο. Το επίγραμμα, που ανάγεται στον 3ο αιώνα π.Χ., γράφτηκε για το γιο του Μεννέα, Αριστώνακτα, που πέθανε στη Ρόδο, μακριά από την πατρική του γη της Πάφου. Το περιεχόμενο του επιγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται και συγκινητική αποστροφή προς τον δυστυχισμένο πατέρα, είναι το ακόλουθο: «Ο Ανδρόμαχος θα φέρει στην πατρική πόλη της Πάφου μεγάλο πένθος: το δοχείο με την τέφρα του αδελφού του Αριστώνακτα. Κι εσύ, γέρο Μεννέα, αντί την ανταπόδοση για την ανατροφή που του έδωσες, θα δεις τα κόκκαλα του γιου σου, που πέθανε στην ξένη γη της Ρόδου».