Τάρβας

Image

Αρχιερέας στην αρχαία Πάφο. Ο Τάρβας, που παρουσιάζεται με τον τίτλο «ἀρχός μέγας», αναφέρεται σε δυο συλλαβικές επιγραφές των μέσων του 4ου αιώνα π.Χ. Οι επιγραφές αυτές βρέθηκαν στο μικρό ιερό του Απόλλωνος, στην ανατολική νεκρόπολη της Νέας Πάφου. Σ' αυτές αναφέρεται ότι ο Τάρβας κατασκεύασε τη λαξευτή κλίμα κα του ιερού που ήταν υπόγειο και αποτελείτο από δυο θαλάμους σκαμμένους στον βράχο.