Παναίτιος Πολυξένου Αινιάν

Image

Ιερέας του Διός Ορομπάτα στην αρχαία Κύπρο, κατά τα Ελληνιστικά χρόνια. Μας είναι γνωστός από αφιερωματική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας Αμαθούντας. Η επιγραφή μνημονεύει αφιέρωμα προς την Αφροδίτη που είχε κάμει κάποια Ευβιότα η οποία αναφέρεται ως θυγατέρα κάποιου Πολυξένου Αινιάνος και σύζυγος του Παναιτίου Πολυξένου Αινιάνος. Ο τελευταίος ήταν, σύμφωνα προς το κείμενο της επιγραφής, ιερέας του Διός Ορομπάτα.

 

Βλέπε λήμμα: Ορομπάτας

 

Ήταν επίσης σύζυγος αλλά και αδελφός της Ευβιότας, κάτι που συνηθιζόταν στα Ελληνιστικά χρόνια, όπως λ.χ. στον οίκο των Πτολεμαίων όπου αδελφές παντρεύονταν αδελφούς.

 

Το εθνικό επίθετο της οικογένειας (Αινιάνες) φανερώνει ότι τα μέλη της κατάγονταν από την κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία) απ’ όπου — είτε αυτοί είτε κάποιοι πρόγονοί τους — μετοίκησαν στην Κύπρο.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια