Μυχοία

Image

Λατρευτικό επίθετο της θεάς Αφροδίτης στην αρχαία Κύπρο. Σε συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας πόλης των Γόλγων, χαραγμένη σε βάση μικρού αγάλματος, αναφέρεται:

 

[Παφί] jα Μυχοία ὁ μαμ(μ)οπάτωρ.

 

Δηλαδή:

 

Στην Παφία [= Αφροδίτη] Μυχοίαν (αφιέρωσε το άγαλμα) ο παππούς από την πλευρά της μητέρας.

 

Το επίθετο Μυχοία παράγεται από τη λέξη μυχός (=εσωτερικό, το βαθύτερο ή ενδότερο σημείο). Συνεπώς ως Μυχοία η Αφροδίτη ήταν η προστάτιδα των γυναικείων θαλάμων που βρίσκονταν στον μυχόν των αρχαίων οικιών.

 

Ο Σουίδας γράφει τύπον: Μυχεία, διευκρινίζοντας ότι ήταν η Αφροδίτη που με το επίθετο αυτό λατρευόταν και σε άλλα ελληνικά μέρη. Υπάρχει και επιγραφή που βρέθηκε στο ελληνικό νησί Γυάρος, όπου αναγράφεται:

 

Ἀφροδείτ [Μ]υχί

 

Τον τύπο Μυχία μαρτυρεί ο Αιλιανός.