Κέρκυρος ή κέρκουρος

Image

Είδος αρχαίου καραβιού που αποτελούσε εφεύρεση και κατασκευή των Κυπρίων, όπως αναφέρει ο Λατίνος συγγραφέας Πλίνιος (Naturalis Historia, 7.208). Κατά τον Πλίνιο:... το φορτηγό καράβι ήταν εφεύρεση του Ίππου του Τυρίου, η λέμβος των Κυρηναίων, η κύμβα των Φοινίκων, ο κέλης των Pοδίων και ο κέρκυρος των Κυπρίων...

 

Ο τύπος του αρχαίου αυτού καραβιού που ο Πλίνιος ονομάζει κέρκυρον (cercyrus), εχρησιμοποιείτο όχι μόνο από τους Κυπρίους αλλά κι από άλλους, ονομάζεται δε κέρκουρος από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς όπως ο Ηρόδοτος, ο Διόδωρος Σικελιώτης και ο Αθήναιος.

 

Ο κέρκυρος ή κέρκουρος (που είναι σήμερα είδος μικρού ιστιοφόρου σκάφους αναψυχής) ήταν κατά την Αρχαιότητα τύπος ελαφρού εμπορικού πλοίου που χρησιμοποιήθηκε και για στρατιωτικούς σκοπούς. Αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Ηρόδοτο (βιβλ. Η, 97) ως είδος καραβιού του ναυτικού του Ξέρξη, κατά την εισβολή του στην Ελλάδα. Ως γνωστόν στις ναυτικές δυνάμεις του Ξέρξη που κατατροπώθηκαν τελικά στη ναυμαχία της Σαλαμίνος, μετείχαν και Κύπριοι. Όμως ο κέρκυρος ως εφεύρεση των Κυπρίων αναφέρεται μόνο από τον Πλίνιο.

Οπως αναφέρει ο Ηρόδοτος:

 

Αἰγυπτίων δὲ ἐστρατήγεε Ἀχαιμένης Ξέρξεω ἐὼν ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἀδελφεός, τῆς δὲ ἄλλης στρατιῆς ἐστρατήγεον οἱ δύο. τριηκόντεροι δὲ καὶ πεντηκόντεροι καὶ κέρκουροι καὶ ἱππαγωγὰ πλοῖα μακρὰ συνελθόντα ἐς τὸν ἀριθμὸν ἐφάνη τρισχίλια. (ΗρόδοτοςΙστορίαι7.97.1)

 

Επίσης ο Αθηναίος στους Δειπνοσοφιστές:

 

"ἐφόλκια δ᾽ ἦσαν αὐτῇ τὸ μὲν πρῶτον κέρκουρος τρισχίλια τάλαντα δέχεσθαι δυνάμενος: πᾶς δ᾽ ἦν οὗτος ἐπίκωπος. μεθ᾽ ὃν χίλια πεντακόσια βαστάζουσαι ἁλιάδες τε καὶ σκάφαι πλείους (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 5.208e)

 

Κατά μια άποψη, το καράβι ονομαζόταν κέρκυρος επειδή η πρύμνη του ήταν ανυψωμένη κι έμοιαζε με κέρκον, δηλαδή ουρά ζώου.

 

Άλλη άποψη, ότι ο κέρκυρος αποτελούσε αντιγραφή του κουρκουρρού (qurqurru), καραβιού της Μεσοποταμίας, δεν φαίνεται να ευσταθεί γιατί το καράβι αυτό ήταν κατασκευασμένο για χρήση σε ποτάμια, συνεπώς ακατάλληλο για τις θάλασσες κι άσχετο με τον κυπριακό κέρκυρον.

 

Γνωστά αρχαία κυπριακά πλοία ήταν επίσης η Εικοσήρης και η Τριακοντήρης. 

Φώτο Γκάλερι

Image