Γιατνάνα

Image

Αρχαία ασσυριακή ονομασία της Κύπρου. Με την ονομασία Γιατνάνα η Κύπρος απαντάται τόσο στο γνωστό πρίσμα του Ασσύριου βασιλιά Εσσαρχαδώνος που χρονολογείται στο 673/2 π.Χ., όσο και στη στήλη του Ασσύριου βασιλιά Σαργώνος Β’ που στήθηκε στο Κίτιον το 707 π.Χ. και ανεκαλύφθη το 1845, βρίσκεται δε σήμερα στο Μουσείο του Βερολίνου.

 

-> Γιαμάνι

Φώτο Γκάλερι

Image
Image