Δαμος

Από επιγραφική μαρτυρία αναφέρεται ως βασιλιάς στην αρχαία Πάφο, πριν ή περί το 350 π.Χ. ο [...]δαμος. Το πλήρες όνομά του είναι άγνωστο. Δεν αναφέρεται στις φιλολογικές πηγές.