Θεμίστη

Αναφέρεται ως Κυπρία, μητέρα του Ομήρου. Βλέπε λήμμα Θεμιστώ.