Λιθοσούρκα

Image

Τοποθεσία περί το 1,5 χμ. βορειοανατολικά του κατεχόμενου από το 1974 από τους Τούρκους εισβολείς χωριού Φλαμούδι, όπου υπάρχει αρχαιολογικός χώρος. Βλέπε στο λήμμα Φλαμούδι.