Ομφαλός γης

Image

Κατά την επικρατούσα αντίληψη της Αρχαιότητας «ὀμφαλός τῆς γῆς», δηλαδή κέντρο του κόσμου, ήταν οι Δελφοί. Εν τούτοις ο λεξικογράφος Ησύχιος στο λήμμα του «γῆς ὀμφαλός», αναφέρει ως ομφαλό της γης πρώτα την Πάφο και έπειτα τους Δελφούς: γῆς ὀμφαλός· ἡ Πάφος, καί Δελφοί. Ο χαρακτηρισμός της Πάφου ως κέντρου του κόσμου είναι πιθανόν να οφείλεται στην εκεί πανελλήνια λατρεία της Αφροδίτης. Κατά άλλη ωστόσο άποψη είναι πιθανόν να οφείλεται και στο κωνόσχημο είδωλο της Αφροδίτης που έμοιαζε με «ὀμφαλόν», όπως και ο αντίστοιχος λίθος στους Δελφούς.