Νικηφόρος

Επίθετο της θεάς Αθηνάς στην αρχαία Κύπρο. Μαρτυρείται σε επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων που βρέθηκε στη Λάρνακα (περιοχή του αρχαίου Κιτίου). Η επιγραφή, χαραγμένη πάνω σε στρογγυλό βωμό, αρχίζει ως εξής:

 

[Διΐ] Σωτῆρι καί Ἀθηνᾷ Νικηφόρῳ 

[ὑπ]έρ βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ 

[Σω]τῆρος καί τῶν τέκνων αὐτοῦ...

 

Ο «θεός» Πτολεμαίος ήταν ο Πτολεμαίος Θ΄ Σωτήρ Β΄ Λάθυρος (116-107 και 88-80 π.Χ.), συνεπώς η επιγραφή είναι αυτής της περιόδου. Ο βωμός ιδρύθηκε πιθανώς με την ευκαιρία κάποιας νίκης του Πτολεμαίου αυτού, γι’ αυτό και μαζί με το Δία Σωτήρα τιμάται η Αθηνά Νικηφόρος, δηλαδή αυτή που φέρει τη νίκη.

 

Το βωμό, όπως αναφέρει πιο κάτω η επιγραφή, αφιέρωσαν διάφοροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.