Ονασαγόρας

Image

Βασιλιάς (;) της αρχαίας πόλεως του Ιδαλίου (σημερινό χωριό Δάλι), του 5ου π.Χ. αιώνα. Αναφέρεται στη γνωστή χάλκινη πινακίδα του Ιδαλίου που αποτελούσε κείμενο συμφωνίας της πόλης με τον γιατρό Ονάσιλο τον Ονασικύπρου, όταν η πόλη επολιορκείτο από τους Κιτιείς και τους Πέρσες.

 

Στην πινακίδα βασιλιάς του Ιδαλίου αναφέρεται ο Στασίκυπρο ως εξής (όπως έχει αποκρυπτογραφηθεί και διαβαστεί):

 

Όταν οι Μήδοι και οι Κιτιείς πολιορκούσαν την πόλη του Ιδαλίου, το έτος του Φιλοκύπρου του γιου του Ονασαγόρα, ο βασιλιάς Στασίκυπρος και η πόλη είχαν καλέσει τον γιατρό Ονάσιλο...

 

Προκύπτει ότι, όταν η πόλη επολιορκείτο (γύρω στο 480-470 π.Χ.), βασιλιάς ήταν ο Στασίκυπρος. Η χρονολόγηση όμως γίνεται με βάση τη θητεία ενός επωνύμου άρχοντος, του Φιλοκύπρου γιου του Ονασαγόρα.

 

Δεν γνωρίζουμε εάν ο αναφερόμενος Ονασαγόρας είχε υπάρξει πράγματι βασιλιάς του Ιδαλίου (πριν από το 480 π.Χ.) ή ήταν επώνυμος άρχων της πόλης, που φαίνεται ότι είχε δημοκρατικό πολίτευμα (βλέπε λεπτομερέστερα στο λήμμα Φιλόκυπρος).

 

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια