Ακραίας Αφροδίτης ναός

Image

Ονομαστός κατά την αρχαιότητα ναός της θεάς Αφροδίτης στο ακρωτήρι της Κύπρου Δεινάρετον ή Βοός Ουρά, το ακρωτήρι, δηλαδή, του Αποστόλου Ανδρέα. Τον ναό αναφέρει ο Στράβωνας (Γεωγραφικά, Χ Ι 6.3), ως «ἄδυτον γυναιξί καί ἀόρατον». Δηλαδή οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να εισέλθουν στον ναό αυτό, αλλά ούτε και να τον βλέπουν ( να τον πλησιάζουν).