Ασκληπιόδωρος

Image

Σε αλφαβητική επιγραφή από βάση αγάλματος που βρέθηκε στη Δρομολαξιά (περιοχή Κιτίου), αναφέρεται ο Ασκληπιόδωρος γιος κάποιου Σίλλιδος, που είχε υπηρετήσει ως γυμνασίαρχος και αγορανόμος, καθώς και ως αρχιερέας του Ασκληπιού και της Υγείας.

 

Ο Ασκληπιόδωρος αναφέρεται ακόμη και ως δεύτερος κτήτωρ ενός ασκληπιείου. Το ιερό αυτό πιθανό να είχε καταρρεύσει εξαιτίας του σεισμού του 77 μ.Χ., και ο Ασκληπιόδωρος το ξανάκτισε. Αυτό σημαίνει ότι η επιγραφή θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 1ου μ.Χ. αιώνα.