Όνασι

Image

Βασιλιάς του αρχαίου κυπριακού βασιλείου της Πάφου, του οποίου όμως δεν γνωρίζουμε ολόκληρο το όνομα. Μας είναι γνωστός από νομίσματα που βρέθηκαν, επί των οποίων αναγράφεται το πρώτο μισό του ονόματός του (που μπορεί να ήταν Ονασίχαρις όπως και άλλος βασιλιάς του ιδίου βασιλείου, ή Ονάσιλος ή Ονασίκυπρος ή κάτι άλλο).

 

Ο βασιλιάς αυτός της Πάφου υπολογίζεται ότι είχε βασιλέψει γύρω στο 400 π.Χ., μετά τον βασιλιά ΖωFάλιο και πριν από έναν άλλο βασιλιά Αριστο [...], του οποίου επίσης δεν γνωρίζουμε ολόκληρο το όνομα.