Βεναμόν

Image

Αιγύπτιος ιερέας που αναφέρεται ότι επεσκέφθη την Αλασία -Κύπρο γύρω στο 1075 π.Χ. Η διασωζόμενη περιγραφή της περιπέτειάς του στη χώρα της Αλασίας απετέλεσε πηγή στη διερεύνηση του ζητήματος ταύτισης της Αλασίας προς την Κύπρο.

 

Ο Αιγύπτιος Βεναμόν ενώ ταξίδευε με καράβι από τη Βύβλο προς την πατρίδα του, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κύπρο μαζί με τους Σύρους ναύτες του ύστερα από ναυάγιο. Οι κάτοικοι της Κύπρου Αλασίας, όλοι πλην ενός, δεν γνώριζαν ούτε την αιγυπτιακή γλώσσα του Βεναμόν ούτε τη συριακή των ναυτών και θέλησαν να τους εκτελέσουν. Τελικά ο Βεναμόν μπόρεσε να δει τη βασίλισσα της Αλασίας Heteb και να την πείσει να μη γίνουν οι εκτελέσεις, προειδοποιώντας την ότι ο βασιλιάς της Βύβλου θα έπαιρνε εκδίκηση σκοτώνοντας δέκα Αλασιώτες ναυτικούς.

 

Η ιστορία του Βεναμόν οδηγεί σε μερικές υποθέσεις αναφορικά προς την ταύτιση της Αλασίας προς την Έγκωμη ή και ολόκληρη την Κύπρο, ως προς γλωσσολογικά ζητήματα (βλ. και λήμματα Αλασία και Αμμόχωστος, όπου και η βιβλιογραφία και οι πηγές). Εξακολουθούν όμως μερικοί αρχαιολόγοι να αμφισβητούν αν ο Βεναμόν πράγματι αποβιβάσθηκε στην Κύπρο, ή τοποθετούν την αποβίβασή του στη Δ. ή ΝΔ. Κύπρο (ιδίως I. Helbins, Alasia Problems, Göteborg, 1979, και απόψεις του Merrillees και άλλων).