Νικολάου – Μιχαηλίδου Ινώ

Image

Αρχαιολόγος, σύζυγος του αρχαιολόγου Κυριάκου Νικολάου*. Γεννήθηκε το 1929 στη Λεμεσό. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κι εργάστηκε για μερικά χρόνια ως καθηγήτρια σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Αργότερα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Saint Andrews της Σκωτίας, όπου πήρε ειδίκευση στην αρχαία ιστορία και στην ελληνική και λατινική επιγραφική. Πήρε επίσης δίπλωμα Ph. D. από το Πανεπιστήμιο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

 

Από το 1960 εργάζεται ως αρχαιολογικός λειτουργός στο Τμήμα Αρχαιοτήτων. Είναι μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών Αθηνών, αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και άλλων διεθνών επιστημονικών οργανώσεων. Έδωσε πολλές διαλέξεις και πήρε μέρος σε συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μελέτες της, κυρίως σχετικές με την επιγραφική της αρχαίας Κύπρου, δημοσιεύθηκαν στο ετήσιο δελτίο του Τμήματος Αρχαιοτήτων και σε άλλα επιστημονικά έντυπα. Εκδομένα έργα της:

 

1. Cypriot Inscribed Stones (1971).

2. Inscriptions from Salamis (μαζί με τον L. Mitford, 1974).

3. Prosopography of Ptolemaic Cyprus (1976).

4. Paphos I, a Ptolemaic Coin Hoard (μαζί με Ο. Morkholm, 1976).