Κουνέα Kunêa

Στις γνωστές πινακίδες της Τελ ελ Αμάρνα (Αίγυπτος) περιέχεται αλληλογραφία μεταξύ του βασιλιά της Αλασίας (=Κύπρου) και του φαραώ της Αιγύπτου Αμενχοτέπ Δ' (1364-1362 π.Χ). Σε μια απ’ αυτές (την υπ’ αρ. 37) αναφέρονται τα ονόματα (εξεχόντων) κατοίκων της Αλασίας, μεταξύ δε αυτών και το όνομα Κουνέα (Kunêa).

 

Διάφοροι μελετητές εξέφρασαν ποικίλες απόψεις για τα ονόματα αυτά. Άλλοι προσπάθησαν να τα ερμηνεύσουν ως ελληνικά, άλλοι ως σημιτικά κλπ., χωρίς όμως τελεσίδικη και ομόφωνη γνώμη.