Αρχάγγελος Μιχαήλ, Μάλλουρα

Μικρό μοναστήρι αφιερωμένο στον αρχάγγελο Μιχαήλ, ανάμεσα στα χωριά Αβδελλερό, Αθηένου, Πετροφάνι. Ο σημερινός ναός, μονόκλιτος καμαροσκέπαστος, κτίστηκε το 1726. Από τα μοναστηριακά κτίρια σώζονται σήμερα τρία δωμάτια ανατολικά του ναού, χωρίς στέγη. Δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικό μοναστήρι, παρόλο που είχε αρκετά μεγάλη περιουσία τον 18ο αιώνα.