Βαρνάβας απόστολος

Τάφος του Βαρνάβα

Image

Σύμφωνα προς την κυπριακή εκκλησιαστική παράδοση, τον τάφο του αποστόλου Βαρνάβα, το λείψανό του καθώς και το ευαγγέλιο βρήκε ύστερα από όραμα ο αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνος - Κωνσταντίας Ανθέμιος* (περί το 488 μ.Χ.) σε μια κρίσιμη για την Κυπριακή Εκκλησία στιγμή, όταν η Εκκλησία της Αντιοχείας, δια του πατριάρχη της Πέτρου Γναφέως*, επιζητούσε τον έλεγχο της Κυπριακής, με την δικαιολογία ότι η τελευταία είχε δεχθεί τον χριστιανισμό από την Αντιόχεια. Το ευαγγέλιο που βρήκε στον τάφο του Βαρνάβα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αρχιεπίσκοπος Ανθέμιος, αποδεικνύοντας πανηγυρικά την αποστολικότητα της Κυπριακής Εκκλησίας (ως ιδρυμένης από απόστολο, τον Βαρνάβα). Καθιερώθηκε έτσι οριστικά το αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου από τον αυτοκράτορα Ζήνωνα (474-491 μ.Χ.), ενώ ο αρχιεπίσκοπος της Κύπρου πήρε και τα τρία γνωστά αυτοκρατορικά προνόμια που διατηρεί ως σήμερα. Η παράδοση αναφέρει ακόμη ότι το λείψανο του Βαρνάβα μετεφέρθη επίσης στην Κωνσταντινούπολη, όπου τοποθετήθηκε στον ναό του Αγίου Στεφάνου. Δυτικές παραδόσεις μιλούν για μεταφορά του στο Μεδιόλανον της Ιταλίας, ενώ και στο μοναστήρι του αποστόλου στην Κύπρο πιστεύεται ότι φυλάσσονταν. (Για την μεταγενέστερη σχετική παράδοση περί της ανευρέσεως του ευαγγελίου από τον Ανθέμιο και για την καθιέρωση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Κύπρου βλέπε λήμμα Ανθέμιος).