Βαρνάβας απόστολος

Θάνατος του Βαρνάβα

Image

Σχετικά με τον μαρτυρικό θάνατο του Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, περί το 57 μ.Χ., οι Περίοδοι αναφέρουν ότι ο απόστολος, όταν έφθασε εκεί από το Κίτιον, βρήκε να γίνονται στην πόλη ειδωλολατρικές τελετές. Πήγε τότε στη συναγωγή κι άρχισε να διδάσκει τους Ιουδαίους. Ύστερα από δυο μέρες κατέφθασε ο Βαριησούς, που κατόρθωσε να ξεσηκώσει και τους Ιουδαίους της Σαλαμίνος, οι οποίοι συνέλαβαν τον απόστολο. Τον έδεσαν με σχοινί από τον λαιμό και αφού τον έσυραν από την συναγωγή προς τον ιππόδρομο της πόλης, τον έβγαλαν έξω από τα τείχη όπου τον έκαψαν. Στον Bίο του αγίου Αυξιβίου δίνεται η πληροφορία ότι ο Μάρκος γλίτωσε από τους Ιουδαίους της Σαλαμίνος που τον καταδίωξαν, και παρέμεινε κρυμμένος σε μια σπηλιά για τρεις μέρες. Αργότερα, μαζί με τον Τίμωνα και τον Ρόδωνα, πήγε στον Λιμνίτη. Εκεί ο Μάρκος χειροτόνησε επίσκοπο τον άγιο Αυξίβιο*, ο οποίος μόλις είχε φθάσει από τη Ρώμη, και τον διόρισε στην πόλη των Σόλων. Απ' εκεί ο Μάρκος, με αιγυπτιακό πλοίο, πήγε στην Αλεξάνδρεια.

 

Ο Αλέξανδρος μοναχός, στο Ἐγκώμιον εἰς Βαρνάβαν αναφέρει ότι ο θάνατος του αποστόλου στη Σαλαμίνα είχε γίνει με λιθοβολισμό του από Ιουδαίους της Συρίας οι οποίοι τον είχαν συλλάβει και τον είχαν φυλακίσει στη συναγωγή μέχρι να πέσει το βράδυ. Μετά το θάνατό του έκαψαν το σώμα του, για να μη βρεθεί κανένα ίχνος του.

 

Στις Περιόδους του Βαρνάβα (Acta Barn., 23-25), αναφέρεται ακόμη ότι την στάχτη από το λείψανο του αποστόλου την μάζεψαν οι εκτελεστές του σ' ένα σεντόνι που το σφράγισαν με μολύβι, και σκόπευαν να το ρίξουν στη θάλασσα. Όμως ο Μάρκος, μαζί με τον Τίμωνα και τον Ρόδωνα, κατόρθωσαν να το πάρουν τη νύχτα και να το θάψουν σε μια σπηλιά κοντά στην πόλη, εκεί όπου προηγουμένως κατοικούσε «τό ἒθνος τῶν Ἰεβουσαίων». Και μαζί με την στάχτη από το σώμα του αποστόλου απέθεσαν εκεί και το ιερό ευαγγέλιο που ο Βαρνάβας είχε πάρει από τον Ματθαίο. Για το ευαγγέλιο αυτό, το Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως αναφέρει (30 Ιουνίου, στήλ. 782-783) ότι ήταν το Κατά Ματθαίον, που ο ίδιος ο Βαρνάβας είχε αντιγράψει. Κατ' άλλες εκδοχές ήταν το Κατά Μάρκον ευαγγέλιο.