Γραμματόσημα

Εκδόσεις για συλλέκτες

Image

Για τους συλλέκτες η Ταχυδρομική Υπηρεσία Κύπρου κυκλοφορεί, σε περιορισμένους αριθμούς, φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας (first day covers) κάθε φορά που τίθεται σε κυκλοφορία νέα οριστική σειρά γραμματοσήμων ή οποιαδήποτε αναμνηστική σειρά ή οποιοδήποτε γραμματόσημο. Οι φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας πωλούνται στους συλλέκτες από τα ταχυδρομικά πρακτορεία μόνο κατά την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας των γραμματοσήμων. Στους φακέλους αυτούς είναι επικολλημένα τα νέα γραμματόσημα, που ακυρώνονται με ειδική σφραγίδα η οποία υπάρχει, επίσης, σε κάθε φάκελο.

 

Ακόμη, για κάθε νέο γραμματόσημο ή νέα σειρά γραμματοσήμων, διατίθεται για φιλοτελικούς σκοπούς περιορισμένος αριθμός δειγμάτων (specimens). Τα γραμματόσημα αυτά είναι επισημασμένα με την αγγλική λέξη SPECIMEN που είναι τυπωμένη με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα. Τέτοια δείγματα κυπριακών γραμματοσήμων κυκλοφόρησαν από το 1881.

 

Σε μερικές περιπτώσεις κυκλοφορούν και αναμνηστικά φύλλα, μινιατούρες κλπ.

 

Φώτο Γκάλερι

Image