Γραμματόσημα

Κυπριακά γραμματόσημα μετά την ανεξαρτησία

Image

Στις 16 Αυγούστου 1960, ημέρα της κυπριακής ανεξαρτησίας, τέθηκε σε κυκλοφορία σειρά γραμματοσήμων του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Η σειρά απετελείτο από 15 γραμματόσημα και δεν ήταν άλλη παρά η οριστική σειρά του 1955, που όμως πάνω σε κάθε γραμματόσημο τυπώθηκαν οι λέξεις ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, στην ελληνική και την τουρκική. Η σειρά αυτή παρέμεινε σε κυκλοφορία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 1962, και ακυρώθηκε την 1 Σεπτεμβρίου 1969.

 

Την ίδια μέρα (16.8.1960), κυκλοφόρησαν και τα πρώτα αναμνηστικά γραμματόσημα του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Ήταν τρία γραμματόσημα, αναμνηστικά για την ανεξαρτησία, αξίας 10,30 και 100 μιλς. Και τα τρία έφεραν το ίδιο σχέδιο: χάρτη της Κύπρου, την ένδειξη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην ελληνική και την τουρκική, και τη χρονολογία: 1960.

 

Μετά την κυκλοφορία δυο άλλων αναμνηστικών σειρών γραμματοσήμων, που κυκλοφόρησαν στις 19 Μαρτίου 1962 (3 γραμματόσημα) και στις 14 Μαϊου 1962 (2 γραμματόσημα), τέθηκε σε κυκλοφορία η πρώτη οριστική σειρά, του Κυπριακού κράτους. Απετελείτο από 13 γραμματόσημα των 3, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 250, 500 μιλς και της 1 λίρας. Ήταν η πρώτη οριστική σειρά που δεν έφερε την προσωπογραφία του βασιλιά ή της βασίλισσας της Αγγλίας, αλλά είχε την ένδειξη ΚΥΠΡΟΣ - KIBRIS - CYPRUS. Η σειρά αυτή απεσύρθη στις 28 Φεβρουαρίου 1967 και ακυρώθηκε την 1η Μαϊου 1974.

Ο Τζον Κέννεντυ τιμήθηκε στην Κύπρο με τρία γραμματόσημα που φέρουν την προσωπογραφία του, και που εκδόθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου 1965. Σ' αυτά αναγράφεται η φράση ".. self- determination for Cyprus..." (=«...αυτοδιάθεση για την Κύπρο...»), από ομιλία του Κέννεντυ υπέρ της Κύπρου που είχε γίνει στις 13 Μαρτίου 1956 στη Γερουσία των ΗΠΑ.

 

Η δεύτερη οριστική σειρά (14 γραμματόσημα) κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου 1966. Η τρίτη οριστική σειρά (14 γραμματόσημα) κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου 1971. Η τέταρτη οριστική σειρά (12 γραμματόσημα) κυκλοφόρησε στις 7 Ιουλίου 1976. Η πέμπτη οριστική σειρά (14 γραμματόσημα) κυκλοφόρησε στις 15 Σεπτεμβρίου 1980. Η έκτη οριστική σειρά (15 γραμματόσημα) τέθηκε σε κυκλοφορία στις 18 Μαρτίου 1985 και είναι η πρώτη που δεν αναγράφει τις χρηματικές αξίες σε μιλς, αλλά σε σεντ.

 

Εκτός από τις 6 οριστικές σειρές που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν μέχρι το 1985, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές σειρές αναμνηστικών ή και επετειακών γραμματοσήμων, που η κάθε μια περιελάμβανε από 2 μέχρι και 5 γραμματόσημα. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που εκδόθηκε ένα μόνο γραμματόσημο, όπως για να τιμηθεί ο στρατηγός Τιμάγια (6 Ιουνίου 1966), η 200ή επέτειος της Αμερικανικής ανεξαρτησίας (5 Ιουλίου 1976), ο γάμος του διαδόχου του Αγγλικού θρόνου (28 Σεπτεμβρίου 1981) κλπ. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που κυκλοφόρησαν κυπριακά γραμματόσημα αφιερωμένα σε κάποιο ειδικό θέμα, όπως τα πουλιά της Κύπρου (6 γραμματόσημα, 7 Ιουλίου 1969), ο τουρισμός (4 γραμματόσημα, 16 Οκτωβρίου 1967), λαϊκή αρχιτεκτονική (4 γραμματόσημα, 23 Ιουλίου 1973), χλωρίδα και πανίδα (4 γραμματόσημα, 25 Ιουνίου 1979) κ.ά.

 

Μεταξύ των γεγονότων που συνήθως τιμώνται από την Ταχυδρομική Υπηρεσία με έκδοση και κυκλοφορία γραμματοσήμων, είναι τα Χριστούγεννα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η μέρα της Ευρώπης κ.ά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκδίδονται κάθε φορά, για το ίδιο γεγονός, και νέα αναμνηστικά γραμματόσημα.

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image