Μεσαορία ή Μεσαριά ή Μισάρκα

Εδάφη

Image

Στην πεδιάδα απαντάται μια ποικιλία εδαφών που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Καφκάλλα

β. Τέρρα ρόζα

γ. Ξερορεντζίνες

δ. Προσχωσιγενή εδάφη

ε. Ερυθρογαίες

 

α) Καφκάλλα:  Είναι μια σκληρή ασβεστολιθική κρούστα η οποία εμφανίζεται κυρίως σε οροπέδια και τραπεζοειδείς σχηματισμούς. Συχνά θεωρείται δευτερογενής ασβεστόλιθος, αφού περιέχει κάπου 80% ασβέστιο. Οι καφκάλλες είναι δυο ειδών, εκείνες που είναι επίπεδες και μπορούν να αξιοποιηθούν με διάφορα μέσα, και οι επικλινείς που δύσκολα αξιοποιούνται. Οι πρώτες απαντώνται στη διοικητική έκταση της πόλης της Λευκωσίας, των προαστίων της Έγκωμης, της Αγλαντζιάς και του Αγίου Δομετίου, και των χωριών Γύψου, Λάπαθος, Σύγκραση, Άγιος Γεώργιος, Αρναδί, Σπαθαρικόν, Λιμνιά, Άγιος Σέργιος, Στύλλοι, Έγκωμη, Αλόα, Σανταλάρης, Μηλιά, Πηγή, Περιστερώνα, Μαράθα, Λύση, Σίντα, Βατιλή, Πυργά, Περιστερώνα, Γέναγρα, Ψυλλάτος, Μαραθόβουνος, Αγκαστίνα, Τζιάος, Πέτρα του Διγενή, καθώς και στην πόλη της Αμμοχώστου.

 

Οι επικλινείς καφκάλλες βρίσκονται στα δυτικά του χωριού Αγυιά, στα ανατολικά του χωριού Στρογγυλός, στα νοτιοδυτικά του χωριού Κουρού Μοναστήρι, και στα βόρεια του χωριού Περβόλια του Τρικώμου.

 

β) Τέρρα ρόζα:  Τα εδάφη της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται από έντονο ερυθρωπό χρώμα, γι’ αυτό είναι γνωστά σαν κοκκινοχώματα. Στη Μεσαορία τα εδάφη της τέρρα ρόζα σχηματίστηκαν πάνω σε καφκάλλες. Είναι συνήθως εδάφη αβαθή, τα οποία παρουσιάζουν κοκκώδη δομή και αργιλλοπηλώδη υφή. Βρίσκονται στη διοικητική έκταση των χωριών Αγυιά, Άσσια, Αφάνεια, Βατιλή, Λύση, Σίντα, Κοντέα, Πέτρα του Διγενή, Κουρού Μοναστήρι, Αγκαστίνα, Τζιάος, Κνώδαρα, Ψυλλάτος, Γέναγρα, Λευκόνοικον, Πηγή, Γύψου, Μηλιά, Λάπαθος, Τρίκωμον, Περβόλια του Τρικώμου, Άγιος Γεώργιος (Σπαθαρικού), Σπαθαρικόν, Αρναδί,     Άγιος Σέργιος, Λιμνιά, Στύλλοι, Έγκωμη, Αλόα, Σανταλάρης, Μαραθόβουνος, Περιστερώνα και Μαράθα, καθώς και στην πόλη της Αμμοχώστου.

 

γ) Ξερορεντζίνες: Είναι εδάφη που σχηματίστηκαν από την αποσάθρωση ασβεστολιθικών, μαργαϊκών ή άλλων ασβεστούχων αποθέσεων. Είναι συνήθως βαριά εδάφη, στερούνται οργανικών ουσιών και έχουν γκριζοφαιό ή κιτρινοφαιό χρώμα. Καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις των χωριών Κανλί, Κιόνελι, Ορτά Κιογιού, Μάντρες, Τράχωνας,     Άγιος Δομέτιος, Μια Μηλιά, Νέο Χωριό, Κυθρέα, Μπέικιογιου, Επιχό, Κνώδαρα, Πέτρα του Διγενή, Μαραθόβουνος, Τζιάος, Βιτσάδα, Γούφες, Λευκόνοικον, Πηγή, Γύψου, Λάπαθος, Σύγκραση, Τρίκωμον, Μόρα, Παλαίκυθρον, Αγλαντζιά, Δάλι, Ποταμιά, Αθηένου, Μελούσεια και Άρσος.

 

δ) Προσχωσιγενή εδάφη:  Είναι εδάφη που προήλθαν από τις προσχώσεις των ποταμών. Στην περίπτωση της Μεσαορίας είναι βαριά (αργιλλοπηλώδη) και έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις μάργες της Κυθρέας που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της. Τα προσχωσιγενή εδάφη καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της πεδιάδας.

 

ε) Ερυθρογαίες:  Τα εδάφη της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν από την αποσάθρωση των πυριγενών κροκαλών που μεταφέρθηκαν από το πυριγενές σύμπλεγμα του Τροόδους. Οι ερυθρογαίες έχουν κόκκινο χρώμα και όταν αρδεύονται είναι παραγωγικά εδάφη, παρόλο που είναι κάπως βαριά. Θεωρούνται εδάφη πιο ώριμα από εκείνα της τέρρα ρόζα, λόγω δε της περιεκτικότητάς τους σε άργιλλο, συστέλλονται και διαστέλλονται εύκολα κατά τις βροχερές ή θερινές μέρες. Απαντώνται πληθωρικά στο ανατολικό τμήμα της Λευκωσίας καθώς και στη διοικητική έκταση των χωριών Πέρα, Επισκοπειόν, Εργάτες, Ψημολόφου, Ανάγυια, Πάνω Δευτερά, Κάτω Δευτερά, Κάτω Λακατάμια, Πάνω Λακατάμια,  Έγκωμη, Στρόβολος, Αγλαντζιά, Τσέρι, Λατσιά, Νήσου, Δάλι, Γέρι, Άγιος Σωζόμενος, Ποταμιά, Μαρκό, Τύμπου, Αθηένου,   Άγιος Δομέτιος, Παλαίκυθρον, Μόρα, Αφάνεια, Άσσια, Βατιλή και Άρσος.