Μεσαορία ή Μεσαριά ή Μισάρκα

Κτηνοτροφία

Σύμφωνα με την απογραφή γεωργίας 1985, στην ελεύθερη περιοχή της Μεσαορίας βρίσκονταν τα 9,9% των προβάτων της ελεύθερης Κύπρου, τα 12,3% των κατσικών, τα 30,4% των χοίρων, τα 35,7% των αγελάδων και τα 46,9% των πουλερικών. Συγκεκριμένα στην ελεύθερη περιοχή της Μεσαορίας υπήρχαν το 1985 τα ακόλουθα: 27.314 πρόβατα, 21.321 κατσίκες, 59.979 χοίροι, 14.078 αγελάδες και 978.789 πουλερικά.

Εξάλλου, πριν από  την  τουρκική εισβολή  του 1974, η  Μεσαορία είχε μια αρκετά ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Στην πεδιάδα βρίσκονταν, το 1973, τα 27% των προβάτων ολόκληρης της Κύπρου, τα 19,1% των κατσικών, τα 19,1% των βοδιών, τα 40,8% των αγελάδων και τα 21% των πουλερικών.   

 

Συγκεκριμένα  στη  Μεσαορία υπήρχαν, το 1973, τα ακόλουθα: 131.556 πρόβατα, 78.570 κατσίκες, 2.973 βόδια, 7.605 αγελάδες και 585.343 πουλερικά. Αξιόλογη κτηνοτροφική ανάπτυξη, πριν από την εισβολή, γνώρισαν αρκετά κατεχόμενα χωριά της Μεσαορίας. Μεταξύ αυτών η Λύση, το Λευκόνοικον, η Κοντέα, τα Κνώδαρα, η Βατιλή, ο Άγιος Σέργιος, η Άσσια, ο Μαραθόβουνος, η Μηλιά, η Περιστερώνα, το Πραστειόν, η Σίντα, οι Στύλλοι, η Κυθρέα, η Μόρα και το Πυρόι.