Αρχοντίδης Αντώνης

Οινοβιομήχανος που είχε ασχοληθεί και με τη λο­γοτεχνία. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1895. Σπούδασε για δυο χρόνια στο Πα­ρίσι. Μετέφρασε Γάλλους ποιητές και δημοσίευσε σκόρπια ποίηση. Έχει αρ­κετό ανέκδοτο ποιητικό έργο. Συνδεόταν στενά με τους ποιητές Παύλο Βαλδασερίδη και Γλαύκο Αλιθέρση.