Σολέα ή Σολιά

Εδάφη- κλίμα

Image

Τα εδάφη που απαντώνται στην περιοχή της Σολιάς είναι τα φαιοχώματα, τα πυριτιούχα, τα προσχωσιγενή και οι ξερορεντζίνες.

 

Τα φαιοχώματα είναι εδάφη αβαθή τα οποία αναπτύχθηκαν πάνω στις λάβες. Πρόκειται για μη ασβεστούχα εδάφη, τα οποία δημιουργούν εδαφικούς ορίζοντες μόνο σε βαθουλώματα.

 

Τα πυριτιούχα εδάφη δημιουργήθηκαν πάνω στα βασικά πυριγενή πετρώματα, τα οποία είναι  θρυμματισμένα λόγω μηχανικής αποσάθρωσης. Οι απότομες πλαγιές και η διάβρωση δεν επέτρεψαν, εκτός σε σπάνιες περιπτώσεις, τη δημιουργία εδαφικών οριζόντων. Τα εδάφη αυτά εμφανίζονται στη διοικητική έκταση των χωριών Κοράκου, Ευρύχου, Άγιος Θεόδωρος, Τεμβριά, Καλιάνα, Σινά Όρος, Γαλάτα και Κακοπετριά.

 

Τα προσχωσιγενή εδάφη βρίσκονται γύρω από την κοίτη των ποταμών Καρκώτη και Ατσά. Επειδή αποτελούν σχετικά πρόσφατες αποθέσεις, δεν διακρίνονται για τους εδαφικούς τους ορίζοντες.

 

Οι ξερορεντζίνες απαντώνται μόνο σε μια μικρή έκταση στα βόρεια του Αγίου Γεωργίου της Λεύκας. Πρόκειται για εδάφη που σχηματίστηκαν από την αποσάθρωση ασβεστολιθικών, μαργαϊκών ή άλλων ασβεστούχων αποθέσεων. Αποστραγγίζονται δύσκολα, ιδιαίτερα όταν αναπτυχθούν σε επίπεδα μέρη ή σε βαθουλώματα.   

 

Από κλιματολογικής απόψεως, το νότιο τμήμα της Σολιάς, όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο, χαρακτηρίζεται από ψυχρό χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι ενώ το βόρειο τμήμα της, όπου το υψόμετρο χαμηλώνει, χαρακτηρίζεται από ηπιότερο χειμώνα και θερμότερο καλοκαίρι.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση ποικίλλει  μεταξύ 300 και 700 χιλιοστομέτρων, η δε επίδραση του  ανάγλυφου στην κατανομή της είναι σημαντική. Γενικά οι ψηλότερες περιοχές δέχονται και  μεγαλύτερη βροχόπτωση. Κατά την περίοδο 1951-1980 η μέση ετήσια βροχόπτωση στην Κακοπετριά ήταν 648 χιλιοστόμετρα, στη Γαλάτα 590 χιλιοστόμετρα, στην Ευρύχου 397 χιλιοστόμετρα, στα Κατύδατα 355 χιλιοστόμετρα και στην Πέτρα γύρω στα 315 χιλιοστόμετρα. Η μεγαλύτερη βροχόπτωση παρατηρείται τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

 

Το μικροκλίμα της περιοχής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες. Στο πάνω μέρος  της  κοιλάδας, όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, καλλιεργούνται διάφορα είδη φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων, ενώ στο κάτω μέρος, όπου το κλίμα είναι θερμότερο, καλλιεργούνται τα εσπεριδοειδή, οι ελιές και οι μεσπιλιές.