Αμπιντίν ή Απιτίν πασάς

Πασάς της Ταρσού, ο ένας από τους δυο αδελφούς πασάδες που ο δραγομάνος Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος έστειλε στην Κύπρο με στρατεύματα 2.000 ανδρών για να καταστείλουν την εξέγερση των πεινασμένων Τούρκων (λινοβάμβακων) και Χριστιανών χωρικών μετά τον εξαναγκασμό του από αυτούς να φύγει από την Κύπρο στις 10 του Μαρτίου 1804. Ο στρατός έφθασε μαζί τους στις 25 Οκτωβρίου 1804 και οι δαπάνες συντήρησής του καταβάλλονταν από την Εκκλησία διά του αγίου οικονόμου Κυπριανού (του κατόπιν αρχιεπισκόπου), που ενεργούσε τότε στην περίπτωση αυτή ως πολιτική αρχή ισότιμη και συνεργαζόμενη στενά προς την τουρκική εξουσία. Ο Αμπιντίν αλλού λέγεται και Καρά Ππασιάς προφανώς λόγω του χρώματος του δέρματός του, και διακρίθηκε για αγριότητα, καρατομήσεις και ανασκολοπισμούς «αποστατών» Τούρκων και Ελλήνων, καθώς και για απληστία, υπερβολικές δαπάνες και φιλοδωρήματα που απαιτούσε. Μεταξύ άλλων στρατοπέδευσε και στη Λευκωσία, στην Αθηένου και στη Λάρνακα, από όπου αναχώρησε στις 27 Απριλίου 1805 αφήνοντας πίσω του πολλά χρέη για να πληρωθούν από τον Κυπριανό.