Άγιος Φώτιος

Image

Εκτός του χωριού στην επαρχία Πάφου, ακόμη ένα με την ίδια ονομασία υπήρχε στην Κύπρο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια. Βρισκόταν στην επαρχία Λάρνακας, στ' ανατολικά του χωριού Αθηένου και στα βορειοδυτικά του χωριού Τρούλλοι. Στην περιοχή υπάρχει σήμερα εκκλησάκι αφιερωμένο στον άγιο Φώτιο.

 

Το χωριό βρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. χάρτης του Α. Ortelius, 1573) ως S. Foti. Αλλά αναφέρεται κι από τον χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (15ος αιώνας) στο «Χρονικόν» του:

 

«... ἀκομή ὁ ἃγιος Φώτιος πλησίον Ἀθηένου, καί κράζουν τό πραστεῖον Ἃγιον Φώτην...»

 

Το «πραστείον», λοιπόν, λεγόταν Άγιος Φώτης. Προφανώς είχε ιδρυθεί κατά τα Βυζαντινά χρόνια και πήρε την ονομασία ενός από τους 300 «Αλαμάνους» αγίους της Κύπρου που είχε ασκητεύσει στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει να σωζόταν κι ο τάφος του στην εποχή του Λεοντίου Μαχαιρά, ο οποίος και προσθέτει ότι εορτάζεται ιη' [= 18] Ιουλίου, «καί πολομᾷ πολλά θαύματα, καί εἶνε άπό τούς τ' [= 300].»

 

Μέχρι σχεδόν πρόσφατα ήσαν ορατά αρκετά ερείπια, γνωστά στους Αθηενίτες ως «πετρερά τ' Άη Φωδκιού».

 

Το χωριό φαίνεται ότι είχε διαλυθεί και καταστραφεί κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.