Λίμνη Αγρού

Τοποθεσία και πιθανώς και (τεχνητή) λίμνη, που βρισκόταν κάπου κοντά στην μεσαιωνική πόλη της Αμμοχώστου. Ίσως να επρόκειτο για την τοποθεσία που σήμερα είναι γνωστή ως Λίμνη Αγίου Λουκά. Αναφορά στην τοποθεσία αυτή, που πιθανώς περιελάμβανε και μικρό οικισμό, κάνει σε δύο περιπτώσεις ο ιστορικός του 16ου αιώνα Φλώριος Βουστρώνιος. Στην πρώτη περίπτωση μνεία γίνεται στο παρατιθέμενο από τον Βουστρώνιο έγγραφο της συμφωνίας για παράδοση της πόλης της Αμμοχώστου από τους Γενουάτες στον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β’, το 1464. Μεταξύ των όρων της συμφωνίας περιλαμβανόταν και το άρθρο 4, που διελάμβανε μεταξύ άλλων ότι η λίμνη του Αγρού (lago d’ Agro) «στην περιοχή της Αμμοχώστου, που ανήκε σε πολίτη της Γένουας», θα ανήκε στο εξής σε κάποιον αξιωματούχο ονόματι Κατάνιο ντε Νεγκρόν. Στη δεύτερη περίπτωση ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει ότι, κατά την αναδιανομή των φεούδων που έκανε ο βασιλιάς Ιάκωβος Β’, η λίμνη του Αγρού εδόθη στον Χριστόφορο ντε Νεγκρόν, προφανώς στενό συγγενή του προαναφερθέντος Κατάνιο.

 

Το ότι η λίμνη κατεχόταν ή και εκχωρήθηκε σε αξιωματούχο, σημαίνει ότι απέδιδε εισοδήματα. Πιθανότατα επρόκειτο για τεχνητή λίμνη, ή λίμνη φυσική στην οποία έγιναν τέτοια έργα ώστε να εχρησιμοποιείτο ως εκτροφείο ψαριών ή ως αλυκή. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να βρισκόταν πολύ κοντά στη θάλασσα, με την οποία θα πρέπει να επικοινωνούσε, ενώ σ’ αυτήν θα πρέπει να διέμεναν και οι απαραίτητοι εργάτες, σε μικρό οικισμό.