Δράκοντας

Χωριό, άλλοτε, της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Κατά τον Ν.Γ. Κυριαζή (Τα Χωριά της Κύπρου, 1952, σ. 78), βρισκόταν στην Καρπασία, κοντά στο χωριό Αγία Τριάδα. Κατά τον ίδιο, υφίστατο στην περιοχή μέχρι πρόσφατα ένα αγρόκτημα με μερικές αγροικίες, η δε τοποθεσία εξακολουθούσε να ονομάζεται Δράκοντας.

 

Το χωριό αυτό, που είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε και πότε διαλύθηκε, δεν υπήρξε ποτέ μεγάλο και σημαντικό. Πάντως η διάλυσή του θα πρέπει να τοποθετείται στην περίοδο της Οθωμανικής κατοχής.