Φαταλάς

Ρυάκι, παραπόταμος του Διαρίζου στην επαρχία Πάφου. Πηγάζει από το βόρειο τμήμα του κρατικού δάσους Ορείτης και περί τα 500 μέτρα νότια του χωριού Νικόκλεια ενώνεται με τον ποταμό Διαρίζο που εκβάλλει στη νότια θαλάσσια περιοχή της Πάφου.

 

Από τις πηγές του μέχρι την ένωσή του με τον Διαρίζο, ο Φαταλάς ρέει πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών). Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα ασβεστούχα.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 430 και 500 χιλιοστομέτρων. Η χρήση της γης στην κοιλάδα του περιλαμβάνει κυρίως χαρουπιές, σιτηρά και χαμηλή φυσική βλάστηση.