Αγία Μαργαρίτα

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας) στο έργο του «Ιστορία της Κύπρου», μνημονεύει τον οικισμό αυτό ως Αγία Μαργαρίτα των Πελεντρίων. Τούτο δηλοί ότι ο οικισμός ευρισκόταν στα βουνά του Τροόδους, κάπου κοντά στο χωριό Πελέντρι.

           

Ο Φλώριος Βουστρώνιος γράφει ότι, κατά την ανακατανομή των φέουδων από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β’, που έγινε μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, η Αγία Μαργαρίτα δόθηκε στον ευγενή Λουδοβίκο Μεριέ, μαζί με άλλα πέντε χωριά μεταξύ των οποίων και το Δάλι, οι Δύμες και η Πλατανιστάσα.