Βαβάλλιν

Image

Ονομαζόταν έτσι σε μερικές περιοχές της Κύπρου το νεκροκρέββατον, το φορείο δηλαδή στο οποίο τοποθετούσαν τον νεκρό για μεταφορά του στο νεκροταφείο. Πρβλ. και απόσπασμα από δημοτικό τραγούδι:

 

Και το βαβάλλιν φέρνουσιν και πάνω τον εβάλαν

κι επήραν τον στην εκκλησιάν με κλάματα μεάλα.

 

Βλέπε λήμμα Θάνατος 

Φώτο Γκάλερι

Image