Γναφκιάς ο

Image

Έτσι ονομαζόταν στην Κύπρο ο βυρσοδέψης, που λεγόταν επίσης και τταπάκκης. Ταυτόχρονα το βυρσοδεψείο ονομαζόταν γναφκειόν ή και τταπάχανας, με τις ονομασίες δε αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά μέρη της Κύπρου σχετικά τοπωνύμια.

 

Η λέξη γναφκιάς και τα παράγωγά της προέρχονται από την αρχαία ελληνική κναφεύς (ρήμα κνάφω = κατεργάζομαι το δέρμα).

 

Βλέπε λήμμα βυρσοδεψία