Αντίν

Image

Εξάρτημα της βούφας (αργαλειού). Είναι κυλινδρικό μακρόστενο ξύλο στο οποίο τυλίγεται το ύφασμα που υφαίνεται στον αργαλειό. Ένα παρόμοιο ξύλο στο πίσω μέρος της βούφας, από το οποίο περνούν τα νήματα, λέγεται πισάντιν. Πρβλ. και το λαϊκό τετράστιχο:

 

Να 'μουν αντίν της βούφας σου,

πατήδκια των ποδκιών σου,

να' μουν ο χαρτωμένος σου,

να' φίλουν τον λαιμόν σου.