Αννοιχτάριν

Image

Από το ρ. ανοίγω. Ονομάζεται το κλειδί και κυρίως το μεγάλο κλειδί που ανοίγει την εξωτερική πόρτα του κυπριακού χωριάτικου σπιτιού. Το κλειδί αυτό του ξωπορτιού ήταν παλαιότερα αρκετά μεγάλο, μήκους μέχρι και 20 εκατοστών. Τέτοια αννοιχτάρκα φτιάχνονταν από τους κωμοδρόμους. Τα μικρότερα κλειδιά λέγονταν αννοιχταρούδκια.