Ρουσουνίδης Ανδρέας

Image

Ερευνητής, λαογράφος. Γεννήθηκε στο χωριό Γουδί της επαρχίας Πάφου το 1938. Αφού παρακολούθησε τα εγκύκλιο μαθήματα στη γενέτειρα του, φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς. Στη συνέχεια φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου πήρε το δίπλωμα του το 1963. Δίδαξε για 4 χρόνια στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς. Στη συνέχεια διορίσθηκε στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.

 

Ο Λαογράφος Ρουσουνίδης επισκέπτεται χωριά της Κύπρου:

Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος -Αρχείο ΡΙΚ

 

Ειδικεύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πήγε για ερευνητικές αποστολές στο Εσκοριάλ, στη Σόφια και στο Βερολίνο. Διεκπεραίωσε πρόγραμμα λαογραφικής επισκόπησης όλης της Κύπρου. Το λαογραφικό υλικό που αποθησαυρίστηκε κατετέθη στο λαογραφικό αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Δημοσίευσε πολλές μελέτες λαογραφικού περιεχομένου σε διάφορα έντυπα και το έργο Δέντρα στην ελληνική λαογραφία με ειδική αναφορά στην Κύπρο (Λευκωσία, 1988, διδακτορική διατριβή). Βασικός συνεργάτης της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας σε λαογραφικά θέματα.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image