Ατζίδα ή ατζία

Κομμάτι ψωμιού από άκρη ή γωνιά, που αποτελείται από μέρος του εξωτερικού καλοψημένου και σκληρού του περιβλήματος. Κομμάτι ψωμιού με ψίχα, λέγεται κόρτα.

 

Η λέξη ατζ'ίδα προέρχεται ίσως από την αρχ. ακίς.