Γυλάριν ή γηλάριν

Image

Η ξύλινη στεφάνη του κόσκινου, της τατσ’ιάς, της ταμπουτσ’ιάς κλπ. Η λέξη χρησιμοποιείται επίσης για να υποδηλώσει και το μέρος του προσώπου γύρω από τα μάτια (τα γυλάρκα των μμαθκιών).

 

Η λέξη προέρχεται, πιθανώς, από τη λέξη γύρος ή την αρχαία λέξη τηλία απ’ όπου και τηλάριον – τελάρον.