Ασπρόγιν

Image

Είδος άσπρου χώμα­τος που στα παλαιότερα χρόνια εχρησιμοποιείτο για σουβάτισμα των τοίχων των σπιτιών κάθε άνοιξη. Το μείγμα που εχρησιμοποιείτο για το σουβάτισμα λεγό­ταν επίσης ασπρόγιν. Η λ. παράγεται από τις λ. άσπρος και γη.

 

Αργότερα το σουβάτισμα των τοίχων ή, όπως αλλοιώς λέγεται, το ασπρόγιασμαν, γινόταν με ασβέστη. Σε μερικά ορεινά χωριά (όπως το Κοιλάνι), πρό­σθεταν στο υλικό και λουλάκι, που έδινε στους τοίχους ένα ωραίο μπλε χρώμα.

 

Λίγο άσπρο χώμα χρησιμοποιείται και στο μείγμα με το οποίο κατασκευάζεται ο ππαλουζές.