Αμπότα

Είδος παπουτσιού που κατασκευαζόταν παλαιότερα στην Κύπρο, παρόμοιο προς το στιβάλι ή το στιβαλέττον. Ήταν «ψηλό» παπούτσι που περιέβαλλε όχι μόνο το πόδι αλλά και το κάτω μέρος της κνήμης. Η αμπότα (μπότα, αγγλ. boot;) ήταν χαμηλότερο είδος παπουτσιού από την κουντούραν και ψηλότερο από το μαρκούππι και από το γεμενίν.