Πρωτογιούνης

Ονομασία στην Κύπρο του μήνα Ιουνίου, σύνθετη, από τις λέξεις πρώτος Ιούνιος. Δεύτερος Ιούνιος, δηλαδή Δευτερογιούνης, ονομάζεται ο Ιούλιος.