Ππίνα

Παραδοσιακό παιδικό παιγνίδι που δεν παίζεται πια. Ήταν απλό κι ομαδικό παιγνίδι. Παιζόταν από δυο ή και περισσότερα παιδιά. Το κάθε παιδί κρατούσε ραβδιά που είχε κατασκευάσει πριν, μήκους μισού περίπου μέτρου, και το παιγνίδι παιζόταν σε μαλακό ή υγρό έδαφος. Το πρώτο παιδί έριχνε ένα ραβδί που καρφωνόταν στο έδαφος. Δεύτερο παιδί έριχνε άλλο ραβδί, προσπαθώντας να ρίξει κάτω το πρώτο, κι έτσι το παιγνίδι συνεχιζόταν. Όποιο παιδί κατέρριπτε καρφωμένο ραβδί, το κέρδιζε.