Αμαξάρης

Image

Ιδιοκτήτης και/ή οδηγός αμαξιού. Είναι ένα από τα παλαιά επαγγέλματα που στην Κύπρο έχουν οριστικά εγκαταλειφθεί, εκτοπισμένα από τα σύγχρονα μηχανικά μέσα. Ο αμαξάρης, που συνηθέστερα ήταν και ο ιδιοκτήτης τόσο του αμαξιού όσο και των ζώων που το έσερναν, έκανε πολλές εργασίες: Μετέφερε κάθε είδους εμπορεύματα έναντι αμοιβής, ενώ χρησιμοποιούσε το αμάξι του και για ειδικές μεταφορές υλικών και αντικειμένων όταν και όπου του το ζητούσαν. Για παράδειγμα, μετέφερε οικοδομικά υλικά, νερό, δεμάτια, κόπρια στα χωράφια για λίπασμα, καθώς και κάθε είδους προϊόντα στις αγορές των πόλεων. Ακόμη ο αμαξάρης ήταν δυνατό να μετατρέπει το αμάξι του σε πραματευτάδικο και να γυρίζει μ' αυτό τα χωριά. Μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα μπορούσε κανένας να συναντήσει στην Κύπρο αμαξάρηδες που μετέφεραν προϊόντα και υλικά. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονταν άμμος και χαλίκια από παραλίες και ποταμούς, που οι ίδιοι τα φόρτωναν στα αμάξια τους και τα μετέφεραν για οικοδομικούς σκοπούς. Οι αμαξάρηδες -αγωγιάτες όργωναν στα παλιά χρόνια ολόκληρη την Κύπρο και διανυκτέρευαν σε χάνια.

 

Αμαξάρης λεγόταν επίσης ο κατασκευαστής αμαξιών, ο αμαξοποιός, καθώς κι ο οδηγός άμαξας για μεταφορά επιβατών (καμπριολέ, λαντώ κ.λ.π).