Βασιλιτζιά

Image

Παιδικό παραδοσιακό παιγνίδι, ένα από τα παιγνίδια που παίζονταν παλαιότερα και κατά την Κυριακή του Πάσχα. Το παιγνίδι παιζόταν από δυο παιδιά, εκ των οποίων το ένα είχε ρόλο «υποζυγίου» και το άλλο ρόλο αναβάτη. Το παιδί που ίππευε έκλεινε με το ένα του χέρι τα μάτια του άλλου παιδιού, ενώ ταυτόχρονα έδειχνε ένα αριθμό με τα δάχτυλα του δεύτερου χεριού. Φυσικά ο αριθμός ήταν από το 1 μέχρι το 5. Υπέβαλλε δε ερώτηση λέγοντας δυνατά την φράση: Βασιλιτζ'ιάν τζ'αι μυριτζ'ιάν τζ'αι με τα πόσα της; Ή, σε παραλλαγή: Βασιλιτζ'ιάν εις τον απάνω μαχαλλάν τζ'αι με τα πόσα της;

 

Αν το παιδί «υποζύγιο» μαντέψει τον σωστό αριθμό, τότε οι ρόλοι αλλάζουν. Αν, όχι, το παιγνίδι συνεχίζεται με τα ίδια παιδιά στους ίδιους ρόλους. Τα μάτια του «υποζυγίου» κλείνονταν, για να μη βλέπει τα τυχόν νοήματα των θεατών.

 

Το παιγνίδι γινόταν πιο ενδιαφέρον όταν παιζόταν από πολλά παιδιά, που χωρίζονταν σε δυο μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλά «υποζύγια» και πολλοί αναβάτες. Τότε τη φράση του παιγνιδιού απάγγελνε ένας αρχηγός που στεκόταν στη μέση, κι ήταν ο αρχηγός των αναβατών.