Πλανήταροι

Άλλη ονομασία για τους Καλικάντζαρους ή και Σκαλαπούνταρους, φανταστικά ενοχλητικά και βλαπτικά δαιμόνια που αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής (και κυπριακής) λαογραφίας. Πλανήταροι λέγονται πιθανώς επειδή πλανώνται.

 

(Βλέπε λήμμα Καλικάντζαροι).