Αγγελος εβούραν

Image

Παιγνίδι για μικρά παιδιά. Πρόκειται για απαγγελία, σε γρήγορο ρυθμό, σύντομου ποιήματος για εξάσκηση των παιδιών στον λόγο. Το σχετικό ποίημα έχει διάφορες παραλλαγές, όπως:

Ο άγγελος εβούραν

μές τηδ δοξαμένην

τζ' εσύναεν καούρους

τζ’αί άκκασέν τον ένας

τζ' εχάμνησέν τους ούλλους.

Ή:

Ο άγγελος εβούραν

μές τηδ δοξαμένην

τζ'αί ο παπάς ευλόγαν

την αίγιαν την ψημένην.

Ψήσου αίγια, ψήσου

τζ'αί ροδοκοκκινήσου...κλπ.