Καρκιοβαστούσα

Image

Έτσι ονομαζόταν στην Κύπρο η βοηθός της εμπειρικής μαμμούς (=μαίας). Η καρκιοβαστούσα ήταν η απαραίτητη βοηθός κάθε μαμμούς κατά την ώρα του τοκετού. Η βοηθός κρατούσε την επίτοκο γυναίκα ευρισκόμενη πίσω από αυτήν, την ώρα που η μαμμού έκανε τον τοκετό, κι ενώ η επίτοκος καθόταν στο λεγόμενο σελλίν.

 

Η βοηθός αυτή των μαμμούδων είχε τον ίδιο ρόλο στην Κύπρο από τα αρχαιότατα χρόνια και τούτο αποδεικνύεται από ειδώλια που έχουν βρεθεί και παρουσιάζουν σκηνές τοκετού. Στη σύγχρονη εποχή το επάγγελμα της μαμμούς έχει πάψει να υφίσταται, συνεπώς έχει τερματισθεί και ο ρόλος της καρκιοβαστούσας. Η λέξη είναι σύνθετη, από τις λέξεις καρδιά και βαστώ.

 

Βλέπε και λήμμα μαμμού.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image