Ππιριλιά

Image

Λέγονται και γυαλλέτες. Πρόκειται για γυάλινες μικρές μπαλίτσες διαφόρων χρωματισμών που χρησιμοποιούνται για παιδικά παιγνίδια. Η μεγαλυτέρου μεγέθους λέγεται κίττος (ο).

 

Διάφορα παιδικά παιγνίδια, που παίζονται με τις μπαλίτσες αυτές, λέγονται επίσης ππιριλιά, αλλά ανάλογα προς την ιδιαιτερότητά τους, έχουν και άλλα ονόματα, όπως φατσ΄ιτές (οι), λουκκούιν (το) κ.α.

 

Παλαιότερα όλα σχεδόν τα αγόρια στην Κύπρο έπαιζαν ππιριλιά και στις γειτονιές και στο σχολείο τους κατά τα διαλείμματα. Σήμερα τα παιγνίδια με τα ππιριλιά δεν είναι πλέον δημοφιλή γιατί τα αγόρια βρήκαν άλλες σύγχρονες ασχολίες.